Kompiuterinė leidyba, grafinis dizainas!

Knygos apie kompiuterinę leidybą ir grafinį dizainą:

Knyga „Kompiuterinės leidybos pradmenys“ (1 ir 2 dalys) rekomenduojama bendrojo lavinimo mokyklų „Kompiuterinės leidybos pradmenų“ moduliui mokytis bei visiems, kuriuos domina kompiuterinės leidybos pradmenys. Knygos recenzijos:

Knyga „Grafinio dizaino mokykla. Grafinio dizaino teorija ir elektroninė leidyba“ bus naudinga mokytojams, dėstysiantiems „Kompiuterinės leidybos pradmenų“ modulį mokyklose, mokiniams, susidomėjusiems kompiuterine leidyba ir grafiniu dizainu, kolegijų ir universitetų studentams, studijuojantiems kompiuterinę (elektroninę) leidybą, poligrafiją, grafinį dizainą.

Priimami užsakymai el. paštu info@zara.lt.
Mokykloms, perkančioms knygas visai klasei, taikomos nuolaidos!
(dėl galimos nuolaidos kreiprtis į leidyklą)


Informacija mokytojams

Spragtelėję šią nuorodą galite parsisiųsti ištraukas iš D. Dabnerio vadovėlio. Jų turėtų pakakti pirmosioms pamokoms (kol dar nepasiekė mokyklų vadovėlis).

Miestų (rajonų) mokytojai, pageidaujantys seminarų „Kompiuterinės leidybos pradmenų“ 9–10 klasėse tema, gali kreiptis į Aidą Žandarį (el. p. aidas00@gmail.com). Yra galimybė surengti seminarus arba Vilniuje, arba pas jus vietoje. Su preliminariomis seminaro pateiktimis („PowerPoint“ skaidrės, apie 20 MB) galima susipažinti iš anksto: Kompiuterinės leidybos pradmenys: seminaro skaidrės. Taip pat galte parsisiųsti kompiuterinės leidybos modulio ilgalaikio pamokų plano ir trumpalaikio pamokų plano (jis dar bus papildomas) pavyzdžius.

Kompiuterinės leidybos kursui mokyti 9-10 klasėse rekomenduojama nemokama atvirojo kodo programa „Scribus“. Parsisiųskite 1.4 versiją. „Scribus“ jau išversta į lietuvių kalbą.  

Comments

Kada bus ši knyga

Kada bus ši knyga „Kompiuterinės leidybos pradmenys“ leidykloje ?

Post new comment

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Copy the characters (respecting upper/lower case) from the image.