Reply to comment

Žuvėdros grįžta jūron

SKU: 0
Autorius: 
sud. Arūnas Pranciškus Peškaitis
Barkodas: 
00
6,00€
Leidimo metai: 
2013

Palytėtas jūros ir dainos

Kada estradinio ansamblio „Kopų balsai“ pradžia? Šiais, 2013 metais, jų įkūrėjas ir vienintelis vadovas Maestro Arvydas Paltinas švenčia savo garbingą 80 metų Jubiliejų. Pačiam ansambliui būtų jau 55...
Maestro Arvydas Paltinas gimė Lankupių kaime, Klaipėdos krašte. Baigęs Priekulės progimnaziją, paskui – choro dirigavimą Klaipėdos muzikos mokykloje (dėst. K. Griauzdė), mokslus tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dėst. P. Bekeris). 1954-siais, pradėjęs dirbti Klaipėdos kultūros namų meno vadovu, subūrė chorą, įkūrė estradinį orkestrą. Iš pradžių grota tik šokiuose įvairiose miesto salėse. Vėliau formuojamas bigbendas. Tam įtakos turėjo Kaune jau garsėjęs Maestro J. Tiškaus orkestras. Greitai kolektyvas tapo visos Klaipėdos muzikine pažiba, o nuo 1960-ųjų – tituluotu Klaipėdos estradiniu orkestru, ne kartą pelniusiu prizines vietas apžiūrose, tokiuose festivaliuose kaip „Gintarinė triūba“, „Kauno pavasaris“... Su orkestru dainavo solistai B. Gadeikis, V. Šamšurinas, A. Stupelytė, E. Vasilevskis, B. Boguslauskas. Sėkmė lydėjo ilgiausiai dainavusį vokalinį duetą Lietuvoje – N. Paltinienę ir E. Ivanauską. Repertuarui Maestro A. Paltinas rinkdavo lietuvių kompozitorių dainas, populiarius užsienio šlagerius, ruošdavo puikias orkestruotes, rengdavo vis naujas ir naujas programas. Vis dažniau A. Paltino ir jo vadovaujamo orkestro koncertų afišos nušvisdavo ir kituose Lietuvos miestuose.
Septintojo dešimtmečio pabaigoje orkestras performuojamas į estradinį ansamblį „Kopų balsai“. Maždaug tuo metu ansamblyje estrados dainininkų kelią pradeda V. Malinauskas, B. Petrikytė, A. Čapas, kiek vėliau – E. Kučinskas.
Nuo 1970 m. „Kopų balsai“ ėmė gyventi itin aktyvų kūrybinį laikotarpį. Ansamblis ne tik nuolat rengdavo įspūdingas programas „Neringos“ naktiniame bare, bet aktyviai koncertuodavo Lietuvoje ir kitų sovietinių respublikų didžiuosiuose miestuose. Kiekvienais metais „Kopų balsai“ Lietuvos TV įrašydavo naujų koncertinių šou programų, rengdavo autorinius lietuvių kompozitorių vakarus, o populiariausias Nelly ir Eugenijaus duetas dažnai dainuodavo su LRT lengvosios muzikos orkestru. Vilniaus plokštelių studija išleido penkias vinilo plokšteles.
Kiekvienais metais kartu su Filharmonijos kolektyvais – „Nerija“, „Estradinėmis melodijomis“, „Nemuno žiburiais“, „Vilniaus aidais“, „Plius minus“ – „Kopų balsai“ dalyvaudavo Palangos estradinės muzikos festivaliuose. Maestro A. Paltino suburtas ansamblis buvo pasiekęs populiarumo ir sėkmės viršūnę... Taigi net tada, 1982 metais, Nelly ir Arvydui Paltinams išvykus į Vakarų Vokietiją, „Kopų balsų“ išdainuotos baladės apie meilę, jūrą, ilgesį, tėviškę, ištikimybę gimtinei – neliko pamirštos...
Šiandien prisimename ansamblio koncertus... Prisimename scenos gilumoje – visuomet rimtą, susikaupusį, palinkusį prie klavišinių instrumentų Maestro ARVYDĄ PALTINĄ... Kuklus, inteligentiškas, korektiškas, talentingas vadovas, pedagogas. Toks buvo ir yra MAESTRO. Tokį mes visi pažįstame. ... O Gyvenimas, dovanotas Muzikai, negali dingti, išsisklaidyti. Muzika yra Dievo palytėjimas...

Br. Arūnas Pranciškus Peškaitis OF
Kompaktinės plokštelės turinys:

1. Dainuokit, vyturiai (M. Vaitkevičius, V. Barauskas)
2. Jei čia ateisi (V. Telksnys, S. Žlibinas)
3. Ateik (V. Nemaniūnas, E. Selelionis)
4. Gera būti žmogum (V. Telksnys, P. Gaulė)
5. Ramiai miegok (K. Kovačas, S. Žlibinas)
6. Mylėki ir lauk (A. Raudonikis, P. Gaulė)
7. Sudie (P. Ejerbestas, S. Žlibinas)
8. Vakaras (B. Gorbulskis, A. Churginas)
9. Marių pakrantėje (M. Novikas, A. Vitkauskas)
10. Ilgesys (Z. Rudičius, A. Elenskis)
11. Mano ilgesys (G. Kacarojus, A. Elenskis)
12. Baltija (B. Gorbulskis, J. Strielkūnas)
13. Vasaros naktis (M. Panas, A. Elenskis)
14. Ar prisimeni? (B. Gorbulskis, R. Skučaitė)
15. Myliu tave (M. Panas, A. Elenskis)
16. Telefonas (K. Kovačas, A. Elenskis)
17. Mylėk (A. Holdenas, S. Žlibinas)
18. Tavo žodžiai (H. Bouvensas, S. Žlibinas)
19. Kelionė dviese (A. Oitas, A. Elenskis)
20. Vakare prie jūros (A. Dedičius, A. Elenskis)
21. Grįžkit (N. Kolodžeris, S. Žlibinas)
22. Žuvėdros grįžta jūron (S. Sachakis, A. Elenskis)
23. Gimtinės aidai (B. Gorbulskis, P. Gaulė)

Sudarė br. Arūnas Pranciškus Peškaitis OFM. Redaktorė Zina Nutautaitė.
Įrašyta Vilniaus plokštelių įrašų studijoje 1974–1981 metais. Groja estradinis ansamblis „Kopų balsai“. Vadovas Arvydas Paltinas. Įrašus restauravo ir masteringą atliko Andrius Ivanauskas.
Atlieka Nelly Paltinienė (1, 2, 4, 6–9, 11, 13, 14, 16–23), Eugenijus Ivanauskas (1, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23), Edmundas Kučinskas (1, 3, 10, 23).

 

Reply

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Copy the characters (respecting upper/lower case) from the image.